KAUM IBAN merupakan seorang IBAN yang merupakan satu denominasi Euro yang menyediakan hanya SEPA transfer.Ini bermakna bahawa orang IBAN hanya menerima dan menghantar dana dalam Euro.Sila ambil perhatian bahawa IBAN ini hanya boleh menerima dan menghantar dana dalam rantau SEPA.Selain itu, orang IBAN Lithuania akan berada di bawah nama pengguna.

Mari berhubung

Hubungi kami